Goshin-système
Saison 2016-2017 groupe enfants
Goshin-système
Saison 2016-2017 groupe ado-adultes
Kettlebell
Saison 2016-2017
Les professeurs
Goshin-système
Saison 2015-2016 groupe ado-adultes